Campanya contra la grip

La grip és una malaltia respiratòria aguda, caracteritzada per l'alta contagiositat i per l'aparició en forma d'epidèmies anuals. Les epidèmies anuals solen estar causades pels virus A i B.

La grip afecta fonamentalment xiquets i xiquetes, persones majors, i persones amb patologies cròniques; en aquestes últimes és més greu.

La vacunació de la grip estacional aquest 2017, igual que en anys anteriors, va dirigida als següents grups de població:

1. Totes les persones de 60 anys o més. Cal fer especial èmfasi en aquelles persones que conviuen en institucions tancades.
2. Persones menors de 60 anys que presenten un alt risc de complicacions derivades de la grip:

Xiquets/es (majors de 6 mesos) i persones adultes amb malalties cròniques cardiovasculars (excloent la hipertensió arterial aïllada), neurològiques o pulmonars, incloent displàsia broncopulmonar, fibrosi quística i asma.

Xiquets/es (majors de 6 mesos) i persones adultes amb:

 • malalties metabòliques, inclosa la diabetis mellitus.
 • obesitat mòrbida (índex de massa corporal ≥40 en adults, ≥35 en adolescents o ≥3 DS en la infància).
 • insuficiència renal.
 • hemoglobinopatías i anèmies.
 • asplenia.
 • malaltia hepàtica crònica.
 • malalties neuromusculars greus.
 • immunosupressió (inclosa l'originada per la infecció de VIH, per fàrmacs o en els receptors de trasplantaments).
 • càncer.
 • implant coclear o en espera d'aquest.
 • trastorns i malalties que comporten disfunció cognitiva: síndrome de Down, demències i d'altres.

En aquest grup cal fer un especial èmfasi en aquelles persones que necessiten seguiment mèdic periòdic o que hagen sigut hospitalitzades l'any precedent.

Xiquets/es i adolescents, de 6 mesos a 18 anys, que reben tractament prolongat amb àcid acetilsalicílic, per la possibilitat de desenvolupar una síndrome de Reye després de la grip.

Dones embarassades en qualsevol trimestre de gestació.

3. Persones que poden transmetre la grip a aquelles que tenen un alt risc de presentar complicacions:
 • Persones que treballen en els centres sanitaris, tant d'atenció primària com d'especialitzada i hospitalària; pública i privada. Cal fer especial èmfasi en professionals que atenen pacients d'alguns dels grups d'alt risc descrits anteriorment.
 • Els que per la seua ocupació treballen en institucions geriàtriques o en centres d'atenció a persones amb malaltia crònica, especialment els que tinguen contacte continu amb persones vulnerables.
 • Estudiants en pràctiques en centres sanitaris.
 • Persones que proporcionen cures domiciliàries a pacients d'alt risc o majors.
 • Persones que conviuen en la llar, inclosos xiquets/es majors de 6 mesos d'edat, amb altres que pertanyen a alguns dels grups d'alt risc, per la seua condició clínica especial (esmentats en el punt 2).
4. Altres grups en què es recomana la vacunació:

Persones que treballen en serveis públics essencials, amb especial èmfasi en els subgrups següents:

 • Forces i cossos de seguretat de l'Estat, amb dependència nacional, autonòmica o local.
 • Bombers/es.
 • Servicis de protecció civil.
 • Persones que treballen en els serveis de EMERGÈNCIES SANITÀRIES.
 • Personal d'institucions penitenciàries i d'altres centres d'internament per resolució judicial.

Personal amb exposició directa a ocells o a porcs en granges o explotacions avícoles o porcines i també a ocells silvestres. La finalitat és reduir l'oportunitat d'una infecció concomitant de virus humà i aviar o porcí, per disminuir la possibilitat de recombinació o intercanvi genètic entre ambdós virus.

El quadro gripal generalment és benigne, amb una duració entre quatre i cinc dies de mitjana.

La grip es transmet de persona a persona a través de les secrecions respiratòries. El període de transmissibilitat s'estén des de les 24-48 hores abans de l'inici dels símptomes fins als 5-6 dies més tard. El període d'incubació és d'1-5 dies.

La vacunació anual és la principal mesura de prevenció contra la grip. Cal vacunar-se tots els anys pel fet que els ceps que componen la vacuna canvien d'una temporada a l'altra.

L'efectivitat de la vacuna és aproximadament d'entre 40 i 80 % encara que pot variar en funció dels ceps circulants, vacunacions prèvies i altres variables. L'objectiu principal de les campanyes de vacunació és protegir els grups de risc en els quals la malaltia és potencialment greu per les seues complicacions.

Altres mesures preventives efectives contra la grip són: en esternudar utilitzar un mocador d'usar i tirar, llavar-se les mans després d'esternudar, beure begudes calentes, ventilar periòdicament les habitacions, evitar els locals tancats i carregats de fum.

La campanya de vacunació antigripal a la Comunitat Valenciana començarà el dia 23 d'octubre.

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola