Medidas de autoprotección espectáculo fuegos artificiales

Celebració de focs artificials

Per complir el que estableix el Pla de Seguretat de Focs Artificials, que es realitzarà el 9 de setembre, a les 00.30 hores, s'informa de les mesures d'autoprotecció a tenir en compte

Mesures d'autoprotecció per als espectadors

En el cas que assistiu a un espectacle amb artificis pirotècnics:

 • Respecteu les instruccions del personal de seguretat i no sobrepasseu el perímetre de seguretat acotat amb tanques i/o cinta.
 • Durant l’espectacle, en cas que us sentiu malament (lipotímies, mareigs, etc.) o sofrir una ferida, acudiu al personal de seguretat o sanitari que es trobe desplegat per la zona.
 • Si un artifici pirotècnic cau a terra sense explotar, no s’ha de tocar. En qualsevol cas, no s’ha de manipular mai, allunyeu-vos, i alerteu-ne de la presència a altres persones. Aviseu immediatament al personal de seguretat o a la Policia.
 • Col·laboreu en el trànsit urbà seguint les indicacions de circulació i d’estacionament dispostes per la Policia Local.
 • Observeu el sentit de vent (observant el fum residual) durant l’espectacle pirotècnic i protegiu-vos la cara si observeu que cauen restes.
 • Notifiqueu als Serveis de Seguretat de la zona si observeu que s’encenen zones enjardinades o qualsevol altre element.

L’Ajuntament situarà cartells, en l’exterior de la zona acotada de seguretat, en diversos punts de les immediacions, amb la intenció d’informar degudament sobre l’obligatorietat de respectar les normes de seguretat.

Mesures d'autoprotecció per als veïns de la zona

 • Tanqueu portes i finestres, especialment si no heu d’estar a casa durant la celebració de l’espectacle pirotècnic.
 • Cobriu, amb algun element no combustible, les plantes dels cossiets de les terrasses.
 • Recolliu tendals, pèrgoles, roba estesa o altres materials combustibles que pogueren encendre’s en cas de caure restes incandescents de l’espectacle pirotècnic.
 • Aviseu els Serveis d’Emergència si observeu algun conat d’incendi en alguna casa pròxima o altra zona de les immediacions. (Telèfon 112)
 • Seguiu les indicacions de la Policia Local per a la retirada de vehicles de les zones previstes per a l’espectacle pirotècnic.

 

Peníscola, 5 de setembre de 2017.
L’intendent en cap de la Policia Local de Peníscola.
Antonio Andrés Morejón de Girón Bascuñana.

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola