Universitat Popular

Enllaços relacionats

Descargas

niversitat Popular 2016 - 2017

Inscripcions

LES PLACES SÓN LIMITADES I SERAN ASSIGNADES PER RIGORÓS ORDRE D’INSCRIPCIÓ

 • Curs acadèmic: del 13 d'octubre de 2016 al 28 d'abril de 2017
 • Possibilitat d'inscriure's al segon quadrimestre del curs, del 23 de gener al 28 d'abril
 • Dies festius: 6 i 8 de desembre, del 23 de desembre al 6 de gener, 1 de febrer, del 14 al 24 d'abril.

Normes generals

 • La no assistència a les classes, sense causa justificada, podrà ser motiu d’exclusió del curs sense reemborsament del preu del curs.
 • El material del curs correrà a càrrec dels alumnes.
Matrícula reduïda
 • Jubilats i Pensionistes -25% ( cal aportar fotocòpia de targeta sanitària i padró)
 • Carnet Jove: -10% (cal aportar carnet i padró)
 • Família nombrosa: -10% (cal aportar fotocòpia del títol de família nombrosa i padró)
 • Empadronats: 5% o 10% de descompte en les matrícules anuals.
Descomptes només aplicables a:
 • Cursos subvencionats S
 • Pagaments per quadrimestres (Dte. màxim aplicat a tots els preus de cursos complets)
 • Empadronats al municipi (prèvia presentació del full d’empadronament)

Matrícula gratuïta:

 • Valencià i Castellà (inicial), Manteniment Pintura de 3a edat
 • Minusvalidesa reconeguda del 50% o superior
 • Per obtenir matrícules gratuïtes o reduïdes presenteu fotocòpia del full d’empadronament i del SIP o Carnet Jove, inscripcions en línia envieu a: info@ofertascostaazahar.com

Cursos

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola