Sol·licitud d'assistència

Nom del tràmit

Sol·licitud d'assistència a la Ludoteca

Què és i per a què serveix?

És la tramitació necessària per a poder ser soci i accedir a la Ludoteca

Qui pot demanar el tràmit?

El tràmit el poden demanar els pares o tutors dels menors

Quins documents cal aportar?

  • Fotocòpia de la Seguretat Social
  • Dos fotos de DNI del menor

Impresos relacionats amb el tràmit

Els impresos de sol·licitud d'assistència

Com i on es pot demanar?

Presencialment a la Ludoteca Municipal o la secció de descàrregues.

En quines dates es pot fer?

Des d'octubre fins a juny durant l'horari de funcionament de la Ludoteca

En quant de temps s'obté una resposta?

El tràmit és immediat

Quin cost econòmic té?

És gratuït

Legislació relacionada

Segons la LOPD15/99 les dades personals s'incorporen a un fitxer per a la gestió i administració de la Ludoteca Municipal i no seran cedides a tercers.

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola