Sol·licitud d'assistència

Nom del tràmit

Què és i per a què serveix?

  • És la tramitació necessària per a poder ser soci i accedir a la Ludoteca

Qui pot demanar el tràmit?

  • El tràmit el poden demanar els pares o tutors dels menors

Quins documents cal aportar?

  • Fotocòpia de la Seguretat Social
  • Dos fotos de DNI del menor

Impresos relacionats amb el tràmit

Com i on es pot demanar?

  • Presencialment a la Ludoteca Municipal o la secció de descàrregues.

En quines dates es pot fer?

  • Des d'octubre fins a juny durant l'horari de funcionament de la Ludoteca

En quant de temps s'obté una resposta?

  • El tràmit és immediat

Quin cost econòmic té?

  • És gratuït

Legislació relacionada

  • Segons la LOPD15/99 les dades personals s'incorporen a un fitxer per a la gestió i administració de la Ludoteca Municipal i no seran cedides a tercers.
Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola