Nova normalitat Comunitat Valenciana

ACORD de 19 de juny de 2020, del Consell, sobre mesures de prevenció front a la Covid-19.

Mesures de prevenció necessàries per a fer front a la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, en aquesta primera i inicial etapa de nova normalitat. Podeu consultar l'Acord en l'enllaç.

A continuació, teniu algunes de les mesures que s'hi preveuen. Podeu descarregar també el resum de les mesures:

Què es pot fer en la nova normalitat?

Indicacions generals

Qualsevol activitat permesa s’ha de desenvolupar en condicions de seguretat, mesures de prevenció i higiene, autoprotecció i distanciament social de seguretat.

L’ús de mascareta és obligatori per a majors de 6 anys en la via pública, en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobe obert al públic, sempre que no siga possible mantindre una distància de seguretat de com a mínim dos metres.

Tots els locals i la resta d’establiments, així com l’equipament, de les activitats permeses hauran de ser periòdicament desinfectats i higienitzats.

Es permet l’ús compartit de vehicles privats limitat a dues persones per cada fila de seients, amb mascareta i respectant la distància. No obstant això, les persones que residisquen en el mateix habitatge podran compartir, sense que siga necessari l’ús de mascareta, un mateix vehicle.

En el cas de motocicletes i ciclomotors (conductor i passatger), és obligatori l’ús de guants i casc integral amb visera o mascareta si no es conviu en el mateix domicili.

Si tens símptomes compatibles amb coronavirus, has d’aïllar-te, quedar-te a casa i telefonar al 900 300 555 o sol·licitar cita amb el teu centre de salut a través de la web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública o de l’App GVA CORONAVIRUS.

Mesures de caràcter social

Distància de seguretat interpersonal: 1,5 metres o, si no és possible, mesures alternatives de protecció física amb ús de mascaretes d’higiene adequades i etiqueta respiratòria.

Vetlatoris i enterraments: límit màxim de 25 persones en espais tancats i de 50 si és a l’aire lliure o en la comitiva per a acomiadar la persona que ha faltat.

Assistència a llocs de culte, sempre que no se supere un 75% del seu aforament.

Cerimònies nupcials i altres celebracions religioses: podran realitzar-se amb un aforament del 75%.

Es poden visitar habitatges tutelats, centres residencials de persones amb discapacitat i centres residencials de persones majors. En aquest últim cas, preferentment en supòsits excepcionals.

Comerç

Comerç detallista i de prestació de serveis: pot obrir ampliant al 75% l’aforament els seus locals.

Mercats a l’aire lliure o de venda no sedentària en la via pública (mercats ambulants): han de limitar l’afluència de clients i assegurar la distància social de dos metres.

Parcs i centres comercials: aforament màxim del 75 % en els establiments comercials i del 60 % en les zones comunes.

Es poden utilitzar les zones comunes i recreatives infantils, ludoteques o àrees de descans, sempre que es garantisca l’aforament i la distància mínima de seguretat.

Lavabos familiars. L’ús de lavabos familiars i sales de lactància es restringirà a una única família, de manera que no en podran simultaniejar l’ús dues unitats familiars.

Reobrin els establiments de jocs i apostes, com casinos, establiments de jocs i atzar, salons de joc i salons recreatius, rifes i tómboles, locals d’apostes i altres locals d’activitat recreativa de jocs i apostes. No es podrà superar el 50 % de l’aforament autoritzat.

Esport i oci

Els esportistes integrats en clubs participants en lligues no professionals federades podran realitzar entrenaments tàctics en grups de fins a un màxim de 30 persones, evitant contacte físic.

Les instal·lacions esportives cobertes, a l’aire lliure i centres esportius s’organitzaran per torns horaris i es permet l’activitat en grups de fins a 20 persones en espais tancats i 30 en oberts, sense contacte físic. Es podran utilitzar els vestidors.

Piscines esportives: distància de seguretat d’una persona per 4m2 o, si són classes grupals, es faran amb un màxim de 10 persones.

La pràctica esportiva a l’aire lliure podrà fer-se en grups de fins a 30 persones.

Les escoles d’estiu poden realitzar les seues activitats limitant el nombre de participants al 75 % del nombre habitual i fins a un alumnat màxim de 100 en espais tancats i 250 en espai oberts.

Es permeten activitats de temps lliure per a la població infantil i juvenil.

Quan el desenvolupament de les activitats es duga a terme a l’aire lliure, s’haurà de limitar el nombre de participants al 75 % de la capacitat màxima habitual, amb un màxim de 250 participants, incloent-hi els monitors.

Quan les activitats es realitzen en espais tancats, s’haurà delimitar el nombre de participants a un terç de la capacitat màxima habitual; amb un màxim de 100 participants, incloent-hi els monitors.

Durant el desenvolupament de les activitats grupals, s’hauran d’organitzar els participants en grups de fins a un màxim de 15 persones, incloent-hi el monitor.

Mobilitat

En finalitzar les successives pròrrogues de l’estat d’alarma, la mobilitat ja no està restringida.

Desapareixen les franges horàries per a la realització d’activitat física.

Es permet l’ús compartit de vehicles privats limitat a dues persones per cada fila de seients, amb mascareta i respectant la distància. No obstant això, les persones que residisquen en el mateix habitatge podran compartir, sense que siga necessari l’ús de mascareta, un mateix vehicle.

En el cas de motocicletes i ciclomotors (conductor i passatger), és obligatori l’ús de guants i casc integral amb visera o mascareta si no es conviu en el mateix domicili.

Cultura

Biblioteques, museus i sales d’exposicions al 75% de l’aforament.

Monuments i equipaments culturals sempre que no superen el 75% del seu aforament i un màxim de 20 persones.

Cinemes, teatres, auditoris, circs i espais similars, amb butaques pre-assignades i fins al 75% del seu aforament.

Reobrin les places de bous i altres espectacles a l’aire lliure al 50% del seu aforament i amb un màxim de 800 persones.

Escoles i parcs infantils

A les escoles infantils privades i escoles infantils municipals que imparteixen el primer cicle d’Educació Infantil de 0 a 3 anys, l’aforament permés serà del 75% quant a les places autoritzades per a cada centre.

El nombre de participants per aula dependrà de la grandària de cada aula i s’haurà d’aplicar en tots els casos la ràtio de 2,25 m2 per persona.

Als parcs infantils recreatius, els xiquets i xiquetes hauran de mantindre una distància de seguretat d’1,5 m, llevat que siguen convivents, els quals no tenen aquest límit.

Turisme

Les empreses registrades poden realitzar turisme actiu i de naturalesa en grups limitats de fins a 30 persones.

Els guies turístics treballaran mitjançant cita prèvia i els grups seran d’un màxim de 30 persones.

Hotels i allotjaments turístics: poden disposar de fins a un 75 % de la capacitat que tenen i utilitzar les zones comunes mantenint en aquestes també el 75 % de l’aforament.

Les activitats d’animació o classes grupals hauran de tindre un aforament màxim de 30 persones, i s’hauran d’organitzar preferentment a l’aire lliure.

Les piscines recreatives i les d’hotels i urbanitzacions no superaran un aforament màxim del 75% garantint la distància de seguretat i amb horaris per torns.

Es permet el transport turístic de passatgers i la navegació de recreació.

Reobrin els centres recreatius turístics, parcs d’atraccions, zoològics i aquaris. S’hi limitarà l’aforament total al 75 % i aun terç l’aforament en les atraccions i llocs tancats.

En les atraccions de fira, s’ocuparà el 50 % de cada fila, sempre que guarden la distància mínima de seguretat d’1,5 metres.

En el cas d’atraccions que no tinguen seients incorporats, es podran utilitzar sempre que es mantinga un aforament màxim del 50 % de la capacitat de la instal·lació.

Ús de platges

Es permet anar a les platges en grups d’un màxim de 15 persones, excepte convivents.

S’ha d’establir una distribució espacial que garantisca la distància de seguretat de com a mínim dos metres entre els usuaris mitjançant senyals en el sòl que limiten els espais.

Tots els objectes personals, com tovalles, gandules i elements semblants, han de romandre dins del perímetre de seguretat de dos metres establit.

Es recomana que els eixos dels para-sols no s’instal·len a distàncies inferiors de 4 metres.

Es permet la pràctica d’activitats esportives, professionals o de recreació, sempre que es puguen desenvolupar individualment i sense contacte físic, de manera que es permeta mantindre una distància mínima de dos metres entre els participants

Es podrà fer ús de les dutxes, els lavabos i els vestidors limitant l’ocupació a una persona.

Hostaleria i restauració

Els locals d’hostaleria i restauració no poden superar el 75% de l’aforament que tenen.

Està permés el consum en la barra sempre que es garantisca una la distància mínima de seguretat.

Les terrasses augmenten el seu aforament fins al 100 % i amb una ocupació màxima de 20 persones per taula o agrupació de taules.

Haurà d’assegurar-se, així mateix, que es manté la deguda distància física de com a mínim dos metres entre les taules o, si és el cas, agrupacions de taules.

Reobrin les discoteques i bars d’oci nocturn amb 1/3 de l’aforament que tenen. La pista de ball o semblant s’utilitzarà per a instal·lar taules o agrupacions de taules, però no es pot dedicar al ball.

S’ha de procurar pagar amb targeta o altres mitjans que no suposen contacte físic entre dispositius i evitar, en la mesura que siga possible, l’ús de diners en efectiu.

Congressos i fires comercials

Congressos, trobades, reunions de negoci, conferències i esdeveniments sense superar en cap cas el 75 % de l’aforament.

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola