Cap dona desprotegida

Pla de contingència contra la violència de gènere a les víctimes de tràfic amb finalitats d'explotació sexual i a dones en contextos de prostitució per a reforçar l'atenció i protecció derivada de la crisi del COVID19.

Guia dirigida a dones que es troben en una possible situació de tràfic o d'explotació sexual o bé estan en una situació de vulnerabilitat social en contextos de prostitució.

Necessites informació general i assessorament?

En l'enllaç següent pots consultar els teléfons i els recursos a la dona en les Comunitats Autònomes, on pots rebre informació i atenció sobre la teua situació.

També pots rebre informació sobre els teus drets i els recursos d'atenció adequats a la teua situació, a través dels números de telèfon, d'atenció 24 hores, tots els dies de la setmana, que apareixen en la imatge:

 

Necessites assessorament jurídic especialitzat i/o atenció social i/o psicològica?

Tant en els centres d'atenció a la dona de la Comunitat Autònoma com en els números de telèfon facilitats en la imatge i la guia, podràs obtindre informació sobre els recursos o ser derivada a un servei específic d'acord amb les teues necessitats.

Et trobes confinada en un club o en un domicili particular. Com pots eixir? On et pots dirigir per a rebre ajuda?

Has de saber que, malgrat la declaració de l'estat d'alarma, pots eixir sense ser sancionada del domicili o lloc en què et trobes, per a dirigir-te a una autoritat policial o judicial, o qualsevol altre servei que estiga operatiu dirigit a atendre la teua situació com a víctima d'un delicte, inclosos els serveis socials i sanitaris.

En cas que et trobes sota control, pressió o qualsevol altra situació que coarte la teua llibertat, has de demanar ajuda al més prompte possible.

Pots sol·licitar ajuda a través de les organitzacions que compten amb atenció 24 hores i el telèfon de les quals pots trobar en la imatge i la guia. Aquestes podran orientar-te sobre la teua situació i acompanyar-te davant la possibilitat d'acudir més endavant a les autoritats.

  • Telèfon d'emergències:112

També pots dirigir-te a les unitats especialitzades en casos de tràfic i explotació sexual:

  • Les Unitats de la Policia Nacional amb formació específica en la prevenció i lluita contra la tracta i en la identificació i assistència a les víctimes, tant a nivell central com territorial en els telèfons 900105090 o 091 (emergències)
  • La Unitat Tècnica de Policia Judicial (UTPJ) de la Guàrdia Civil, especialistes en tràfic d'éssers humans, a través del telèfon 062.
  • Si t'és impossible cridar pots escriure a les següents adreces d'e-mail: trata@policia.es; trata@guardiacivil
Et trobes en situació de risc i necessites un allotjament segur, com pots accedir-hi?

Existeix una xarxa d'acolliment i allotjament segur per a dones en situació de tràfic i explotació sexual a la qual pots accedir trucant als telèfons 24 hores indicats.

No tens regularitzada la teua situació i no estàs empadronada t'atendran també?

Se't proporcionarà ajuda qualsevol que siga la teua situació, sense tindre en compte les circumstàncies en les quals et trobes. Si eres estrangera i no has regularitzat la teua situació, o bé no tens la possibilitat d'identificar-te amb un document legal, podràs accedir igualment als recursos que necessites, així com a qualsevol mesura dirigida a garantir la teua seguretat.

Atenen aquests serveis les demandes dels teus fills/filles menors?

Tant les Comunitats Autònomes, com les entitats locals i les ONG compten amb recursos que atenen les necessitats de mares amb fills i filles menors. Per tant, pots sol·licitar acolliment per a tu i per als teus fills i filles menors, així com plantejar qualsevol altra necessitat referida a ells.

Portes temps en contacte amb un recurs especialitzat. Durant l'estat d'alarma pots continuar acudint per a rebre atenció?

Els serveis d'acolliment a víctimes de tràfic i explotació sexual i els serveis de les CCAA, entitats locals i ONG que atenen persones en situació de vulnerabilitat han sigut declarats serveis essencials, per la qual cosa continuen funcionant i pots acudir a ells, malgrat la declaració d'estat d'alarma.

Pots consultar les seues pàgines web o posar-te en contacte amb aquests serveis a través del telèfon o qualsevol altre mitjà de contacte que hages utilitzat anteriorment.

Si sol·licites un trasllat de domicili Necessites una autorització? Com pots aconseguir-la?

Si per a garantir la teua seguretat o benestar necessites canviar de domicili, o eixir del local o qualsevol altre lloc d'on et trobes, has de saber que t'està permés fer-ho.

Si estàs en contacte amb algun servei d'atenció o entitat social que t'ajuda, hauries de demanar-li a aquest servei o organització que et proporcione un document que acredite la teua situació i avale el motiu deltraslado.

Si no estàs en contacte encara amb cap servei has de sol·licitar ajuda als telèfons d'atenció 24 hores esmentats.

Com a conseqüència de l'estat d'alarma et trobes en situació de carrer. On t'has de dirigir?

A més de la xarxa d'allotjaments d'acolliment per a situacions de risc a dalt esmentada, arran de l'estat d'alarma s'han ampliat les ajudes perquè les persones sense llar accedisquen a un allotjament*. Pots sol·licitar ajuda per a accedir a un allotjament en els serveis socials de la localitat en la qual et trobes.

També pots acudir a les associacions amb les quals estigues en contacte en la teua localitat per a sol·licitar que et gestionen una plaça o una ajuda.

En cas que no estigues en contacte amb cap organització, pots sol·licitar informació sobre recursos d'acolliment en les adreces i telèfons d'atenció 24 hores indicats anteriorment.

Et trobes en situació de prostitució i vols saber com accedir a una ajuda econòmica per a eixir de la teua situació

Aquestes ajudes les tramiten els serveis socials municipals. Pots acudir als serveis socials del municipi en el qual residisques actualment i sol·licitar l'ajuda.

Per a donar suport a la teua sol·licitud i acreditar la situació en la qual et trobes, és recomanable, com s'indica en la resposta a la pregunta anterior, que contactes prèviament amb un servei d'atenció especialitzat de la teua comunitat autònoma o amb entitats especialitzades (ONG, associacions de dones, etc.) que donen suport als processos d'eixida de les dones de la prostitució.

Pots sol·licitar informació sobre recursos d'acolliment en les adreces i telèfons d'atenció 24 hores indicats anteriorment.

 

*Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19, i el seu desenvolupament en l'Ordre TMA/336/2020, de 9 d'abril, per la qual s'incorpora, substitueix i modifiquen sengles programes d'ajuda del Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021, en compliment del que es disposa en els articles 10, 11 i 12 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19..

 

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola