Tall i canvi de sentit de vials pel COVID-19

Amb motiu de l'actual situació de crisi sanitària i de la declaració de l'estat d'alarma al nostre país, així com la imminent arribada de les dates en què s'hi hagués celebrat la Setmana Santa. Per tal d'evitar l'arribada de persones, procedents de altres zones, a segones residències i per facilitar la tasca de Forces i Cossos de Seguretat que treballen en el nostre municipi.

En virtut del que disposa l'art. 25 g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; de l'article 7 del RDL 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refòs de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial i el que disposa l'artículo 7 del RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma, s'ha decidit procedir a tallar el trànsit i invertir el sentit d'algunes de les nostres vies d'accés amb caràcter immediat i poder control·lar amb més eficàcia la circulació de persones.

En virtut de l'anterior es procedirà a:

Tallar al trànsit les vies següents:
  • Accés al Camí de la Volta des de la Ratlla del Terme, a l'altura del Barranquet.
  • Accés al camí paral·lel a l'autopista des de la rotonda de sortida a l'AP7 i des de l'accés per Avinguda de l'Estació.
  • Accés a l'Assegador de la Creu i Camí d'Abellers des de la nova rotonda de l'Avinguda de l'Estació.
S'invertix el sentit de circulació de les vies següents:
  • Vial de servei de l'Avinguda del Papa Luna entre el Camí de la Ratlla del Terme i el Camí de la Volta, que passarà a ser en sentit Nord, és a dir, sentit Benicarló.

Podeu consultar en la zona de descàrregues o en l'enllaç el BAN DE L'ALCALDIA

 

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola