Dipòsit de residus

Com dipositar residus domèstics durant l'emergència sanitària

Domicilis amb una persona amb quarantena

1. Diposita tots els residus (sense separar per al reciclatge) produïts per la persona confinada en una bossa dins de l’habitació del pacient. Tanca la bossa amb guants

2. Introduïx la bossa anterior, juntament amb el material utilitzat pel cuidador, inclosos els guants amb què s’ha manipulat la bossa anterior en una altra bossa ben tancada

3. Introduïx la segona bossa dins de la bossa de residus domèstics del teu habitatge i aquesta última diposita-la en el contenidor gris o resta.

Resta de domicilis
  • Separa amb normalitat i diposita els residus en el contenidor de reciclatge que corresponga.
  • Diposita les bosses en l’horari establert del teu municipi i no diposites bosses fora del contenidor, així en facilitaràs la recollida.
  • Utilitza guants per obrir els contenidors


En la mesura del possible, diposita les escombraries en el contenidor cada dos o tres dies, en cas de necessitat, diposita només els residus orgànics que puguen ocasionar mala olor

 

Recomanacions sobre la gestió de residus domèstics en casos de COVID-19 en aïllament domiciliari

Es pot descarrgar la infografia de les recomanacions en la zona de descàrregues o en l'enllaç

La transmissió del nou coronavirus es produeix per contacte estret amb les secrecions respiratòries que es generen amb la tos o l'esternut d'una persona malalta. És poc probable la transmissió per l'aire a distàncies majors de 1-2 metres.

El temps de supervivència del virus en el medi ambient varia en les diferents superfícies (taules, portes, i altres elements) entre unes poques hores fins a diversos dies, al voltant de 72 hores, depenent de les condicions ambientals.

Segons el document de Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció pel nou coronavirus (SARS-Cov-2), del Ministeri de Sanitat, en els casos amb infecció respiratòria aguda lleu, sense criteri per a realitzar test diagnòstic, s'indica aïllament domiciliari.

L'aïllament es mantindrà fins transcorreguts 14 dies des de l'inici dels símptomes, sempre que el quadre clínic s'haja resolt. El seguiment i l'alta seran supervisats pel seu metge o metgessa d'atenció primària.

El Ministeri de Sanitat ha elaborat un document tècnic sobre maneig domiciliari del COVID-19 (https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_domiciliario_de_COVID-19.pdf) .

D'acord amb aquest document:

1. Els residus del pacient, inclòs el material d'un sol ús utilitzat per la persona malalta (guants, mocadors, màscares), s'han d'eliminar en una bossa de plàstic (BOSSA 1) en un poal de fem disposat a l'habitació, preferiblement amb tapa i pedal d'obertura, sense realitzar cap separació per al reciclatge.

2. La bossa de plàstic (BOSSA 1) ha de tancar-se adequadament i introduir-la en una segona bossa de fem (BOSSA 2), al costat de l'eixida de l'habitació, on a més es depositaran els guants i màscara utilitzats pel cuidador (o els Equips de Protecció Individual del personal sanitari –ulleres, màscara, guants- que haja atés al pacient a domicili) i es tancarà adequadament abans d'eixir de l'habitació.

3. La BOSSA 2, amb els residus anteriors, es depositarà en la bossa de fem (BOSSA 3) amb la resta dels residus domèstics. La BOSSA 3 també es tancarà adequadament.

4. Immediatament després es realitzarà una completa higiene de mans, amb aigua i sabó, almenys durant 40-60 segons.

5. La BOSSA 3 es depositarà exclusivament en el contenidor de fracció resta, estant terminantment prohibit depositar-la en els contenidors de recollida separada (color groc per a envasos, color blau per a paper, color verd per a vidre, o contenidor per a tèxtil) o el seu abandó en l'entorn.

 

 

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola