Serveis municipals i COVID-19

Enllaços relacionats

NOVES MESURES IMPULSADES PER L'AJUNTAMENT PER A L'ÚS DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS

 • Queden tancades al públic totes les dependències municipals, però s'atendran les consultes ciutadanes de forma telefònica i telemàtica (Seu Electrònica de l'Ajuntament: https://sede.peniscola.org)
 • Telèfon d'Atenció Ajuntament: 964 48 00 50, en horari de 09.00h a14.00h - E-mail: sac@peniscola.org
 • Telèfon de Serveis Socials: 964 48 18 33 en el mateix horari - E-mail: bienestarsocial@peniscola.org
 • La Policia Local segueix a la vostra disposició 24h en el 964 48 01 21 - E-mail: policia@peniscola.org
 • El telèfon per a emergències: 112
En casos especials d'atenció presencial (petició de volants i certificats i atencions d'emergència en Serveis Socials), es determinaran les vies de resposta telefònicament, citant la persona un dia i una hora determinats per a l'atenció.

 

Nota informativa terminis procediments amb l'administració


D'acord amb l'indicat en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 es posa en el seu coneixement que tal com expressen les seues Disposicions Addicionals Tercera i Quarta queden suspesos els termes i interromputs terminis en la TOTALITAT dels procediments que es tramiten davant la Direcció General d'Administració Local, com ara subvencions, gestió de funcionaris amb habilitació de caràcter nacional,  creació i classificació de llocs reservats, tutela financera, mancomunitats, alteracions de termes, béns, declaracions d'urgent ocupació i qualsevol altre procediment tramitat davant aquest Centre Directiu.

El còmput dels terminis es reiniciarà en el moment en què perda vigència el Reial decret 463/2020 i les seues possibles pròrrogues.

D'altra banda, respecte d'aquests mateixos procediments, queden suspesos els terminis de prescripció i caducitat.

Tot això sense perjudici que romanen a la seua disposició les vies de registre telemàtic i de comunicacions electròniques  i telefòniques habituals.

 

Mesures de precaució

A l'espera de la comunicació per part del Govern de les mesures que es prendran durant l'estat d'alarma que s'inicia demà, l'Ajuntament de Peníscola sol·licita a la població
 • Restringir al màxim les sortides a les estrictament necessàries
 • Evitar espais d'alta concurrència: passeigs marítims, platges, parcs i instal·lacions esportives a l'aire lliure
 • Mantindre la distància de seguretat d'un metre en els establiments comercials
L'Ajuntament no descarta el tancament d'espais públics a l'aire lliure si la ciutadania no respecta les recomanacions esmentades

 

Tancament de dependències municipals i edificis públics

Seguint les indicacions de les autoritats sanitàries i de l’Agència de Seguretat i Emergències de la Generalitat Valenciana, emeses en la 1a Circular als Ajuntaments sobr el COVID-19, l’Ajuntament de Peníscola ha pres les mesures de precaució següents:

Des del 12 de març fins a nou avís
 • Biblioteca Municipal
 • Edifici Sociocultural
 • Unitat de Respir Familiar
 • Centre Social. Llar del Jubilat
 • Pavelló Poliesportiu
 • Camp de Futbol Benet XIII
 • Pistes multifuncionals del recinte poliesportiu
 • Museu de la Mar
 • Ludoteca Municipal

Cessament de serveis i activitats

Des del 12 de març fins a nou avís
 • Mercat del dilluns
 • Classes de la Universitat Popular
 • Mercat hippie

Zona d'Estacionament Restringit

Des d'avui i fins a un altre avís: queda suprimit el funcionament de la Zona d'Estacionament Restringit (Zona ORA) en tot el terme municipal de Peníscola

 

Ecoparcs

Per causa de la situació d'emergència sanitària en la qual ens trobem provocada pel coronavirus COVID-19 i prenent com a referència les directrius establertes en el Reial Decret 463/2020, de 14 de març de 2020, sobre la declaració de l'Estat d'Alarma a Espanya i en la Nota informativa relativa a la prestació del servei públic de caràcter essencial de recollida, transport, valorització i eliminació de residus durant la vigència de l'estat d'alarma per pandema del COVID-19 en la Comunitat Valenciana, emesa pel director general de Qualitat i Educació Ambiental de datat 15 de març de 2020

ES CONSIDERA NECESSARI modificar el servei d'explotació de la xarxa d'ecoparcs en l'àmbit del Pla Zonal I, amb la finalitat de prestar els serveis d'urgència necessaris per a la gestió dels residus urbans procedents únicament de l'activitat de les PYME del Pla Zonal 1 en els termes següents:

 • Es mantindran en servei 8 ecoparcs fixos de la xarxa consorciada, distribuïts en tota l'àrea geogràfica del Plan Zonal 1: Albocàsser, Vinaròs, Torreblanca, Peníscola, Morella, Villafranca del Cid, Benicarló i Alcalà de Xivert, considerant que:

  – 5 d'aquests es troben en la zona de costa: Torreblanca, Peníscola, Benicarló, Alcalá de Xivert i Vinaròs.

  – 3 d'aquests es troben en la zona d'interiorr: Albocàsser, Morella i Villafranca del Cid.

 • Els usuaris que sí que podran fer ús dels ecoparcs durant l'estat d'alarma seran únicament les PYME, per la qual cosa l'horari d'obertura per a la prestació del servei es reduirà al 50% en els 8 ecoparcs.

 • Aquest servei extraordinari es prestarà des del 17 de març de 2020 amb caràcter indefinit fins a la finalització de l'estat d'alarma, i podrà, no obstant, ser modificat en cas d'alteració de les condicions sanitàries actuals en les quals se subscriu.

 

 

 

 

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola