Ajudes pel temporal GLÒRIA

Informació sobre ajudes de la Direcció General de Protecció Civil i Emergències pel temporal GLÒRIA

En relació als danys pel temporal costaner i de neu esdevingut entre els dies 19 al 24 de gener de 2020 i que han produït danys importants en aquesta provínia, la Direcció General de Protecció Civil i Emergències mitjançant el RD 307/2005 té obeta una línia d'ajudes de la qual s'informa en el document que apareix en la zona de descàrregues i del qual tenen més informació en:

 • Respecte a les ajudes a habitatges cada particular ha de posar-se en contacte amb la seua assegurança o directament amb el Consorci de Compensació d'Assegurances, a través del telèfon gratuït (Centre d'atenció telefònica a assegurats: 900 222 665 o la pàgina web: www.consorseguros.es)
 • En el cas de no posseir assegurança poden acollir-se aquelles persones amb danys en l'habitatge habitual i segons la seua renda econòmica (IPREM 2018).
 • En el cas de comerços i comunitat de propietaris han de tenir assegurança pel dany que se sol·licita.
 • Termini: 1 mes.

Resum del sistema espanyol d'ajudes enfront de catàstrofes (RD 307/2005)

A) Unitats familiars o de convivència

Per danys materials en habitatge i mobiliari

Requisits:

 • Ha de ser habitatge habitual (no tindrà subvenció si és segon habitatge)
 • Els danys en mobiliari només seran subvencionables si es troben en l'habitatge, no ho seran si estan ubicats en el traster, garatge...
 • Si està assegurat i l'han indemnitzat per la quantia total dels danys, no pot optar a aquestes ajudes
 • Ingressos anuals dins uns límits (SEGONS IMPREM 2018)
 • COTXES NO (no es consorciable). Demaneu a la vostra assegurança si és a tot risc o a tercers amb franquícia.

Model de sol·licitud:

ANEXO I - Solicitud de ayuda para unidades familiares o de convivencia económica para paliar daños materiales en vivienda y enseres, derivados de una situación de emergencia o de naturaliza catastrófica, al amparo de lo dispuesto en Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, modificado por el Real Decreto 477/2007, de 13 de abril

Informació web de la Direcció General de Protecció Civil i Emergències:

 • Es pot fer el tràmit telemàticament

http://www.proteccioncivil.es/ayudas/catastrofe-o-siniestro/lineas/viviendas/modalidades

Per danys personals

Requisits:

 • Defunció o incapacitat absoluta o permanent

Model de sol·licitud:

ANEXO II - Solicitud de ayuda para unidades familiares o de convivencia económica para paliar daños personales por fallecimiento o incapacidad absoluta y permanente, derivados de una situación de emergencia o de naturaleza catastrófica, al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, modificado por el Real Decreto 477/2007, de 13 de abril

Informació web de la Direcció General de Protecció Civil i Emergències:

 • Es pot fer el tràmit telemàticament

http://www.proteccioncivil.es/ayudas/catastrofe-o-siniestro/lineas/personales/modalidades

B) Comunitats de propietaris

Per danys materials en elements d'ús general

Requisits:

 • Hauran de tenir pòlissa d'assegurances en vigor i el risc no ha d'estar cobert per l'assegurança ni pel Consorci de Compensació d'Assegurances

Model de sol·licitud:

ANEXO V - Solicitud de ayuda para comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal que hayan sufrido daños en elementos comunes de uso general, derivados de la situación de emergencia o de naturaleza catastrófica, al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, modificado por el Real Decreto 477/2007, de 13 de abril

Informació web de la Direcció General de Protecció Civil i Emergències:

 • Es pot fer el tràmit telemàticament

http://www.proteccioncivil.es/ayudas/catastrofe-o-siniestro/lineas/comunidades-de-propietarios/modalidades

C) Persones físiques o jurídiques titulars d'estableciments mercantils, industrials o de serveis

Per danys en loal de negoci o en béns afectes a l'activitat

Requisits:

 • Hauran de tenir pòlissa d'assegurances en vigor i el risc no ha d'estar cobert per l'assegurança ni pel Consorci de Compensació d'Assegurances
 • En funcionamient amb 50 o menys treballadors

Model de sol·licitud:

ANEXO VI - Solicitud de ayuda para personas físcicas o jurídicas titulares de establecimientos industriales, comerciales y de servicios dañados por hechos derivados de la situación de emergencia o de natrualeza catastrófica, al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, modificado por el Real Decreto 477/2007, de 13 de abril

Informació web de la Direcció General de Protecció Civil i Emergències:

 • Es pot fer el tràmit telemàticament

http://www.proteccioncivil.es/ayudas/catastrofe-o-siniestro/lineas/establecimientos/modalidades

 

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola