Universitat Popular 2019 - 2020

Universitat Popular 2019 - 2020

Inscripcions

 • Per Internet al web www.universitatpopularpeniscola.com
 • Edifici de la UP i oficina (C. Vilanova d'Avinyó, 63) a partir del 10 d'octubre de 9.00h a 13.00h.
 • A partir del 10 al 17 d'octubre a l'Edifici de la UP, de vesprada, de 16.00 a 20.00h

LES PLACES SÓN LIMITADES I SERAN ASSIGNADES PER RIGORÓS ORDRE D’INSCRIPCIÓ

 • Curs acadèmic: del 21 d'octubre de 2019 al 8 de maig de 2020
 • Possibilitat d'inscriure's al segon quadrimestre del curs, del 28 de gener al 3 de maig
 • Dies festius: 2 de novembre, 6 i 7 de desembre, del 24 de desembre al 6 de gener, 18 de març, del 18 al 22 d'abril i 1 de maig .

Normes generals

 • La no assistència a les classes, sense causa justificada, podrà ser motiu d’exclusió del curs sense reemborsament del preu del curs.
 • La realització del curs queda condicionada a la matriculació com a mínim de 13 alumnes.
 • El material del curs correrà a càrrec dels alumnes.
 • No es realitzaran devolucions del pagament de les inscripcions, només en el cas d'anul·lar-se el curs.
Matrícula reduïda
 • Jubilats i Pensionistes -25% ( cal aportar fotocòpia de targeta sanitària i padró)
 • Carnet Jove: -10% (cal aportar carnet i padró)
 • Família nombrosa: -10% (cal aportar fotocòpia del títol de família nombrosa i padró)
 • Empadronats: 5% o 10% de descompte en les matrícules anuals.
Descomptes només aplicables a:
 • Cursos subvencionats S
 • Pagaments per quadrimestres (Dte. màxim aplicat a tots els preus de cursos complets)
 • Empadronats al municipi (prèvia presentació del full d’empadronament)

Matrícula gratuïta:

 • Valencià i Castellà (inicial), Manteniment Pintura de 3a edat
 • Minusvalidesa reconeguda del 50% o superior
 • Per obtenir matrícules gratuïtes o reduïdes presenteu fotocòpia del full d’empadronament i del SIP o Carnet Jove, inscripcions en línia envieu a: info@ofertascostaazahar.com

Cursos 2019/2020

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola