Pressupostos Participatius 2020

En la Junta de Govern Local de 16 d'agost de 2019 es van aprova les Bases dels Pressupostos Participatius de 2020.

Presentació de propostes

Termini: del 19 al 23 d'agost (ambdós inclusivament)

Lloc: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) _ C. dels Llandells, 5 - 12598 Peníscola

Imprés de presentació de propostes

Requisits:

  • Estar empadronat a Peníscola
  • Tener cumplits 18 anys
  • La inversió/proposta ha de ser de competència municipal

Període de votacions del 28 al 31 d'octubre

PROPOSTES SOTMESES A VOTACIÓ
  • Condicionament de la part infantil i juvenil de la biblioteca
  • Remodelació del frontó
VOTACIONS

Termini: del 28 al 31 d'octubre de 2019
Lloc: Servei d'Atenció Ciutadana
Horari: de 9.00h a 14.00h
Per poder votar, cal cumplir els requisits següents:

  • Ser major de 18 anys
  • Estar empadronat a Peníscola
  • Aportar el DNI

En el Servei d'Atenció Ciutadana, estarán disponibles les paperetes (en les quals cal marcar una de les propostes) i els sobres. Hi haurà una urna habilitada a l'efecte.

 

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola