Plans d'ocupació 2019

Enllaços relacionats

L'Ajuntament de Peníscola ha sol·licitat les ajudes per a la contractació de persones següents:

La presentació de sol·licituds i els barems de selecció de les persones que hi vulguen accedir als programes, es publicaran una vegada es resolga la concessió de les ajudes, moment en què l'Ajuntament podrà començar el procediment d'oferta de places.

LABORA - Servei Valencià d'Ocupació i Formació

AVALEM JOVES PLUS

EMPUJU-2019. Programa de subvencions destinat a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil
 • Per a la contractació de persones joves majors de 16 anys
 • Que estiguen inscrites en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana
 • Que tinguen condició de beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil
EMCUJU-2019. Programa de subvencions destinat a la contractació de persones joves qualificades per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil
 • Per a la contractació de persones joves majors de 16 anys
 • Que tinguen una qualificació professional reconeguda pel sistema de formació professional per a l'ocupació o del sistema educatiu i consten inscrites en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana
 • Que tinguen condició de beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil
 • S'entendrà que la persona jove té una qualificació professional si es troba en possessió d'alguna de les titulacions següents:
 1. Llicenciat o diplomat universitari, enginyer o enginyer tècnic, arquitecte o arquitecte tècnic
 2. Grau universitari
 3. Estudis de postgrau universitari
 4. Doctorat
 5. Tècnic o tècnic superior de formació professional reglada, de la formació professional específica
 6. Altres titulacions oficialment reconegudes com a equivalents a les anteriors
 7. Certificat de professionalitat

AVALEM EXPERIÈNCIA

EMCORP 2019. Programes de subvencions Iniciativa Social destinat a la contractació de persones desocupades de al menys 30 anys d'edat, amb col·laboració amb les Corporacions Locals
 • Per a la contractació de persones desocupades, almenys de 30 anys d’edat, inscrites com a demandants d’ocupació en els Espais Labora de la Generalitat.
Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola