Eleccions generals

Eleccions a Corts Generals 10 de novembre

Vot per correu

Els electors residents a Espanya poden sol·licitar el vot per correu fins el 31 d'octubre.

Consulteu el procediment per al vot per correu en l'enllaç

Consulta del cens electoral i reclamacions

El cens electoral es podrà consultar del 30 de setembre al 7 d'octubre:

  • En l'Ajuntament de Peníscola - Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) - C. dels Llandells, 5 (Ban Alcaldia consulta cens electoral i reclamacions)
  • En la Delegació provincial de Castelló de l'Oficina del Cens Electoral (OCE) - Cronista Revest, 11
  • En les oficines consulars (els electors residents en l'estranger)
  • En la Seu Electrònica de l'INE mitjançant certificat electrònic (https://sede.ine.gob.es/consulta_electoral_elecciones)

Les reclamacions a les dades d'inscripció, es poden presentar en el mateix termini i en els mateixos llocs

Sol·licitud d'oposició a rebre propaganda electoral

La sol·licitud d'exclusió pot realitzar-se en la Seu Electrònica de l'INE https://sede.ine.gob.es/ce_exclusion_copias, amb certificat electrònic, en l'Ajuntament, en la delegació provincial de l'OCE o en les oficines consulars (per als residents en l'estranger)

  • Fins al 7 d'octubre: no es rebrà propaganda electoral en al campanya d'aquestes eleccions
  • Després del 7 d'octubre: tindran efecte en les eleccions següents
Targetes censals

A partir del 17 d'octubre l'Oficina del Cens Electoral remetrà a l'elector resident a Espanya una targeta censal amb la Mesa i el local electoral on li correspon votar en les eleccions a les Corts Generals del 10 de novembre

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola