Avís període de cremes

La Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Fa saber:

Primer. Modificació del període de cremes

Iniciar un nou període en què no es podrà autoritzar, en els terrenys forestals, en els contigus o amb una proximitat menor de 500 metres d'aquells, la crema de marges de cultiu o de restes agrícoles o forestals, així com la crema de canyars, canyissars o matolls, que s'iniciarà el 6 de gener de 2018, inclusivament, i tindrà una duració indefinida, açò és, sense data de finalització i fins que canvien les condicions de risc, fins nova resolució que dispose el contrari.

Segon. Restricció d'accions o activitats recollides en els plans locals de cremes i autoritzacions.

Deixar en suspens, des del 6 de gener de 2018, inclusivament, totes les accions o activitats recollides en els plans locals de cremes o en autoritzacions nominatives que contradiguen el que estableix aquesta resolució.

Tercer. Autoritzacions extraordinàries

Amb caràcter extraordinari, i únicament per raons fitosanitàries, d'investigació o altres motiius d'urgència correctament justificats que no en  permeten l'ajornament, es podran autoritzar cremes durant el període indicat, sempre que hi haja una resolució en eixe sentit de la direcció general competent en prevenció d'incendis forestals.

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola